Vay theo lương những thông tin cần biết.

Vay theo lương là hình thức vay không cần thế chấp tài sản cũng như không cần ai bảo lãnh cho khoản vay, khách hàng chỉ cần chứng minh được công việc cũng như mức lương hiện tại của mình…