Những loại thẻ ngân hàng mà bạn nên biết

Hiện nay có rất nhiều loại thẻ ngân hàng có thể kể ra như thẻ trả trước, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng. Mỗi loại thẻ đều có những đặc điểm cũng như cơ chế hoạt động riêng. Ngày…