Hợp đồng thương mại – Điều bạn cần quan tâm

Khi thực hiện bất cứ một giao dịch nào, hoặc phát sinh một công việc cụ thể nào giữ hai chủ thể thì việc tạo lập hợp đồng là điều hiển nhiên, đó là sự thỏa thuận giữa hai bên…